Privacy verklaring

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en houd me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (GDPR)

Zodra je contact met mij opneemt, ga ik zeer zorgvuldig met je gegevens om. 

Als je je aanmeldt voor een afspraak of workshop, dan vraag ik enkel de noodzakelijke gegevens zoals naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres om met jou te kunnen afstemmen. 
Indien je bij mij in begeleiding bent, vraag ik alle gegevens op die noodzakelijk zijn voor een kwalitatieve begeleiding. Daartoe vul je vooraf een intake formulier in met volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, nationaliteit, huisarts, medicatie, gezondheid, professionele invulling, gezinssamenstelling.
Ik informeer mijn cliënten mondeling over mijn werkwijze en cliëntendossier tijdens het intakegesprek.

De gegevens die je mij toevertrouwt worden enkel door mezelf verwerkt en beveiligd bewaard, digitaal en met een papieren back-up. Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven (vb. je arts) tenzij je daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebt gegeven. Je hebt het recht deze toestemming op elk ogenblik in te trekken. Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien de ouder of wettelijke vertegenwoordiger daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

Ik bewaar je persoonsgegevens tot aan jouw uitdrukkelijk verzoek om verwijdering. Zo kan de begeleiding op elk moment weer opgepikt/verder gezet worden indien gewenst. Je hebt recht op inzage, op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die je mij hebt toevertrouwd in het intake formulier. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan kan je hierover contact met mij opnemen. Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit toezicht houdt op het gebied van privacy bescherming.

Ik kan mijn privacyverklaring wijzigen. Een wijziging zal aangekondigd staan op deze website. De 1e versie dateert van 22 mei 2018. Oudere versies van mijn privacyverklaring zullen in mijn archief worden opgeslagen. Als je deze wilt raadplegen, kan je me contacteren.
Ik volg de regelgeving m.b.t. datalekken.

Mocht je verder vragen hebben hierover, kan je mij contacteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.innerpoleposition.be | webdesign CtrlZ | © CtrlZ 2023