"Als je de liefde van je leven wil zien,
kijk dan in de spiegel."
     
  
Byron Katie 

 

Wat is Voice Dialogue?

 

In de jaren ‘70 ontwikkelden 2 Amerikaanse psychologen, Hal en Sidra Stone, de Voice Dialogue methode. Deze methode ziet elke persoonlijkheid als een team van verschillende ikken, bv. de perfectionist, de zorger, de genieter, de controlefreak, de avonturier, de behager, de innerlijke criticus, de pusher, enz.… Je persoonlijkheid wordt bepaald door de ikken die de scepter zwaaien. Maar er zitten ook andere waardevolle leden in je team, waarvan je het bestaan misschien niet eens kent.

We kennen allemaal situaties waarin we het gevoel hebben volledig overspoeld te worden door een bepaalde emotie, die ons gedrag dan helemaal bepaalt. Vaak zijn we niet echt happy met het resultaat of de gevolgen.

Voice Dialogue leert je om vanop afstand en zonder oordeel te kijken naar al de ikken in je innerlijke familie. Je gaat met hen in dialoog en ontdekt hun kwaliteiten, hun oorsprong, hun noden en verlangens, en vooral wat ze voor jou willen bereiken. Hoe beter we al onze ikjes leren kennen, zowel wie het hoge woord voert als wie onderdrukt werd, hoe meer inzicht we krijgen in onze patronen, in hoe we functioneren en waarom. Op die manier groeit ons bewustzijn en krijgen we meer keuzemogelijkheden in hoe we omgaan met de uitdagingen van het leven.  We worden niet meer onbewust overheerst door onze ikken, maar nemen zelf bewust de touwtjes terug in handen. Zo kunnen we komen tot meer zelfacceptatie en bewuste, krachtige keuzes. 

 

Hoe verloopt een sessie?

Tijdens een voice dialogue sessie vertel je welk thema, welke uitdaging je aandacht vraagt. We bekijken dan welk deel of welke delen van je persoonlijkheid zich hier voornamelijk aandienen en gaan ermee in gesprek. Daarna mag de tegenpool z’n zegje doen. Tot slot kijk je vanop afstand en zonder oordeel naar de verschillende delen, waardoor je hun waarde leert inzien en niet meer het gevoel hebt door hen overheerst te worden. Een lichte en leuke manier om aan jezelf te werken!

Je kan Voice Dialogue inzetten om helderheid te brengen in een thema, uitdaging of beslissingsproces. Maar je kan Voice Dialogue ook zien als een boeiende reis naar je diepste kern, waarbij je jezelf écht leert kennen en een krachtige verbinding met jezelf aangaat. Van daaruit kunnen zich dan privé en professioneel authentieke relaties ontvouwen.

Investering:  90 euro per sessie van 1.5u (Een sessie kosteloos annuleren kan tot 48u vóór de afspraak.)

Is de ontdekker in jou geprikkeld? Gun jezelf een sessie en ervaar de kracht van Voice Dialogue, een avontuurlijke ont-dekkingsreis naar je authentieke Zelf!

Meer info vind je op www.voicedialogue.be en de website van de grondleggers Hal en Sidra Stone www.voicedialogueinternational.com

Volgende boeken zijn echte eye openers:

Ik (k)en mijn ikken – Judith Budde, Karin Brugman en Berry Collewijn
Thuiskomen bij jezelf – Hal en Sidra Stone
De innerlijke criticus ontmaskerd – Hal en Sidra Stone
De innerlijke patriarch – Hal en Sidra Stone
Thuiskomen bij elkaar – Hal en Sidra Stone
Van elkaar houden zonder jezelf te verliezen – Hal en Sidra Stone

De Voice Dialogue methode heeft haar wortels in het Jungiaanse gedachtengoed, maar je vindt ook aspecten terug van Psychodrama, Transactionele Analyse, Gestalt, Psychosynthese, Client centered Therapie en Mindfulness.

www.innerpoleposition.be | webdesign CtrlZ | © CtrlZ 2023